توانایی انجام آزمایش های علوم را داشتی .

توانایی تو را در انجام آزمایش ها دیدم .

خوش حالم که شرکت فعّال در گروه  داری.

از این که امروز موفّق شدی خوشحالم  .

از این که مهارت لازم برای حل مسئله را داری خوش حالم .

از خط زیبایت لذّت بردم.

هزار آفرین به تو که مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو که تکالیفت را بدون اشکال و کامل انجام دادی.

تحقیق شما جالب و خواندنی بود.

-  از این که نسبت به یادگیری درس  .....  شوق زیادی داری لذّت می برم .

از توجه تو نسبت به انجام درست تکالیفت متشکّرم.

انجام دادن به موقع تکالیفت نشان دهنده ی وظیفه شناسی توست

-  تلاش شما قابل تقدیر است.

موفقیت تو قابل تقدیر است.

-  بهار امیدم! امیدوارم که همیشه سرسبز و خرم باشی.

-  فرزندم از سعی و تلاشت صمیمانه سپاس گزارم.

زیبایی وپاکیزگی کارهایت جاودان باد.

-  چقدر خوش حالم که در کارهایت پیشرفت خوبی داشته ای.

از اینکه رونویسی شما هر روز بهتر می شود خوش حالم.

از اینکه اشتباهات قبلی را تکرار نکردی و کلمات را با دقت و درست نوشتی خوشحالم.

توانایی تو در دیکته بهتر شده، سعی کن اینطور بمانی.


بازخوردهای توصیفی در مورد جنبه منفی کار دانش آموز و ارائه راهکار:


-  با ذوق و سلیقه ای که در تو می بینم توانایی زیبانویسی را داری .

امیدوارم که با انجام فعالیت ها در منزل و تمرین و تکرار زیاد موفق گردی

موفقیت در  درس نیاز به تمرین دارد. تمرین کن ، تمرین کن ، تمرین کن .

-  پشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

-  بهتر است در زمینه .............. کوشش بیش تری بکنی تا موفق گردی .

دلبندم هرگز کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن .

- کسانی موفق می شوند که تلاش و تمرین داشته باشند.

سعی کن جواب سوال ها را با دقت و خوانا بنویسی.

 اگر کمی حواست را جمع می کردی تشدید ها را جا نمی انداختی.

-  امروز خوب گوش ندادی، به همین دلیل کلمه ها را زیاد جا انداختی.

-  از دیدن نقاشیت لذّت بردم، اما سعی کن مرتّب تر رنگ کنی.

تمرینات ریاضی را درست حل کردی، فقط سعی کن اعداد را زیباتر بنویسی.

در نوشتن به معنای کلمه هم توجّه کن.

سرکش یادت نره چون معنای کلمه عوض می شود.

در زمینه تفریق نیاز به تقویت داری.

در رونویسی فاصله و اندازه کلمات را رعایت کن.

-  با تمرین و روخوانی بیشتر در زمینه املا موفق خواهی شد.

-  با مطالعه کتاب های قصّه و خواندن مجلّات حتما در نوشتن انشا پیشرفت می کنی.

-  اگر با دقت بیش تری گوش می دادی، کلمه  جا نمی انداختی.

- در زمینه....... مشکل داری امیدوارم با تلاشت شاهد موفقیت تو باشم.