فایل زیر شامل 4 نوع ضرب است .
برای پایه سوم بسیار مفید است .
پسوند فایلها SWF , EXE هستند.