2-حالا برای ترسیم نمای کلی بدن گربه، دایره ها را به شکل زیر به همدیگر وصل کنید.3-گوش ها و دست و پای گربه را به تنه گربه وصل کنید. 

دقت کنید که یکی از پاهای گربه در این نقاشی دیده نمی شود.
4-نمای کلی چشم ها و دهان و بینی را بکشید.
5-حالا می توانید با کمی سلیقه موهای گربه رو با کشیدن خط هایی نمایش بدین .

بر روی  بینی و صورتش بیشتر کار کنید و چشم ها رو کامل کنید.
6-حالا مداد رنگی رو بر دارید فرقی نمی کنه که چه رنگی رو انتخاب می کنید

 مهم رنگیه که شما اونو انتخاب می کنید. با دقت شروع به رنگ زدن گربه کنید.