به زودی نسخه‌ی رایگان نرم‌افزار تکمیل فرم الف برای سال تحصیلی 98 - 97 به اشتراک گذاشته می‌شود.