بازی با چوب کبریت 

فعالیتهای مذکور را با دانش آموزان انجام دادیم ، براشون خیلی لذت بخش بود حتی پایه های دیگر هم 

در این فعالیت با اشتیاق شرکت داشتند .

آموزگاران عزیزمیتوانید بازی جذاب "بازی با چوب کبریتها" رو با فرمت swf از لینک زیر دریافت کنید.

در این بازی باید شما با استفاده از تغییر در فقط یکی از چوب کبریتها تساوی ریاضی نادرست داده شده را به یک تساوی ریاضی صحیح تبدیل کنید.
بازی سه حالت 1- حذف چوب کبریت 2- جابجایی چوب کبریت 3- افزودن چوب کبریت را داراست.